Kata-kata yang sentiasa membuatkan aku berfikir... Adakah kita pernah menilai dan menjadi cermin  kepada diri sendiri sebelum mencari kesalahan orang lain. Kenapa kita harus persalahkan orang lain di atas pilihan yang telah kita buat...?